לְהִזְדַּקֵּן (lehiz'daqenn) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִזְדַּקֵּן
miz'daqenn
אנחנו/אתם/הן מִזְדַּקְּנִים
miz'daqenim

Fem.

אני/את/היא מִזְדַּקֶּנֶת
miz'daqenett
אנחנו/אתן/הן מִזְדַּקְּנוֹת
miz'daqenott

Past

hiz'daqan'ti

Masc.

hiz'daqan'ta
hiz'daqenn

Fem.

hiz'daqan'te
hiz'daqenah
hiz'daqanu
hiz'daqan'tem
hiz'daqenu
hiz'daqan'tenn
hiz'daqenu

Future

ez'daqenn

Masc.

tiz'daqenn
yiz'daqenn

Fem.

tiz'daqenn
niz'daqenn

Imperative

Masc.

hiz'daqenn
hiz'daqenu

Fem.

hiz'daqeni
hiz'daqenah