לְהִיבָּלֵם (lehibalem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִבָּלֵם לְהִיבָּלֵם - נִבְלָם [ lehibalem - niv'lam ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִבְלָם
niv'lam
אנחנו/אתם/הן נִבְלָמִים
niv'lamim

Fem.

אני/את/היא נִבְלֶמֶת
niv'lemett
אנחנו/אתן/הן נִבְלָמוֹת
niv'lamott

Past

niv'lam'ti

Masc.

niv'lam'ta
niv'lam

Fem.

niv'lam'te
niv'l'mah
niv'lam'nu
niv'lam'tem
niv'l'mu
niv'lam'tenn
niv'l'mu

Future

אני אֶבָּלֵם אִבָּלֵם
ebalem

Masc.

אתה תִּיבָּלֵם תִּבָּלֵם
tibalem
הוא יִיבָּלֵם יִבָּלֵם
yibalem

Fem.

את תִּיבָּלְמִי תִּבָּלְמִי
tibal'mi
היא תִּיבָּלֵם תִּבָּלֵם
tibalem
אנחנו נִיבָּלֵם נִבָּלֵם
nibalem
אתם תִּיבָּלְמוּ תִּבָּלְמוּ
tibal'mu
הם יִיבָּלְמוּ יִבָּלְמוּ
yibal'mu
אתן תִּיבָּלֵמְנָה תִּבָּלְמוּ
tibalem'nah
הן יִיבָּלְמוּ יִבָּלְמוּ
yibal'mu

Imperative

Masc.

אתה הִיבָּלֵם הִבָּלֵם
hibalem
אתם הִיבָּלְמוּ הִבָּלְמוּ
hibal'mu

Fem.

את הִיבָּלְמִי הִבָּלְמִי
hibal'mi
אתן הִיבָּלְמוּ הִבָּלְמוּ
hibal'mu