לְהִיבָּנוֹת (lehibanott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִבָּנוֹת לְהִיבָּנוֹת - נִבְנֶה [ lehibanott - niv'neh ]
Flag be built; build

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִבְנֶה
niv'neh
אנחנו/אתם/הן נִבְנִים
niv'nim

Fem.

אני/את/היא נִבְנֵית
niv'neytt
אנחנו/אתן/הן נִבְנוֹת
niv'nott

Past

niv'niti

Masc.

niv'nita
niv'nah

Fem.

niv'nitt
niv'n'tah
niv'neynu
niv'nitem
niv'nu
niv'nitenn
niv'nu

Future

אני אֶבָּנֶה אִבָּנֶה
ebaneh

Masc.

אתה תִּיבָּנֶה תִּבָּנֶה
tibaneh
הוא יִיבָּנֶה יִבָּנֶה
yibaneh

Fem.

את תִּיבָּנִי תִּבָּנִי
tibani
היא תִּיבָּנֶה תִּבָּנֶה
tibaneh
אנחנו נִיבָּנֶה נִבָּנֶה
nibaneh
אתם תִּיבָּנוּ תִּבָּנוּ
tibanu
הם יִיבָּנוּ יִבָּנוּ
yibanu
אתן תִּיבָּנֶינָה תִּבָּנֶינָה
tibaneynah
הן יִיבָּנוּ יִבָּנוּ
yibanu

Imperative

Masc.

אתה הִיבָּנֵה הִבָּנֵה
hibaneh
אתם הִיבָּנוּ הִבָּנוּ
hibanu

Fem.

את הִיבָּנִי הִבָּנִי
hibani
אתן הִיבָּנוּ הִבָּנוּ
hibanu