לְהִידָּמוֹת (lehidamott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִדָּמוֹת לְהִידָּמוֹת - נִדְמֶה [ lehidamott - nid'meh ]
Flag resemble; look like; be like

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִדְמֶה
nid'meh
אנחנו/אתם/הן נִדְמִים
nid'mim

Fem.

אני/את/היא נִדְמֵית
nid'meytt
אנחנו/אתן/הן נִדְמוֹת
nid'mott

Past

nid'miti

Masc.

nid'mita
nid'mah

Fem.

nid'mitt
nid'm'tah
nid'minu
nid'mitem
nid'mu
nid'mitenn
nid'mu

Future

אני אִידָּמֶה אִדָּמֶה
idameh

Masc.

אתה תִּידָּמֶה תִּדָּמֶה
tidameh
הוא יִידָּמֶה יִדָּמֶה
yidameh

Fem.

את תִּידָּמִי תִּדָּמִי
tidami
היא תִּידָּמֶה תִּדָּמֶה
tidameh
אנחנו נִידָּמֶה נִדָּמֶה
nidameh
אתם תִּידָּמוּ תִּדָּמוּ
tidamu
הם יִידָּמוּ יִדָּמוּ
yidamu
אתן תִּידָּמֶינָה תִּדָּמוּ
tidameynah
הן יִידָּמוּ יִדָּמוּ
yidamu

Imperative

Masc.

אתה הִידָּמֵה הִדָּמֵה
hidameh
אתם הִידָּמוּ הִדָּמוּ
hidamu

Fem.

את הִידָּמִי הִדָּמִי
hidami
אתן הִידָּמֶינָה הִדָּמוּ
hidameynah