לְהִיכָּבוֹת (lehikavott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִכָּבוֹת לְהִיכָּבוֹת - נִכְבֶּה [ lehikavott - nikh'beh ]
Flag shut down

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִכְבֶּה
nikh'beh
אנחנו/אתם/הן נִכְבִּים
nikh'bim

Fem.

אני/את/היא נִכְבֵּית
nikh'beytt
אנחנו/אתן/הן נִכְבּוֹת
nikh'bott

Past

nikh'beyti

Masc.

nikh'beyta
nikh'bah

Fem.

nikh'beytt
nikh'betah
nikh'beynu
nikh'bitem
nikh'bu
nikh'bitenn
nikh'bu

Future

אני אֶכָּבֶה אִכָּבֶה
ekaveh

Masc.

אתה תִּיכָּבֶה תִּכָּבֶה
tikaveh
הוא יִיכָּבֶה יִכָּבֶה
yikaveh

Fem.

את תִּיכָּבִּי תִּכָּבִּי
tikabi
היא תִּיכָּבֶה תִּכָּבֶה
tikaveh
אנחנו נִיכָּבֶה נִכָּבֶה
nikaveh
אתם תִּיכָּבוּ תִּכָּבוּ
tikavu
הם יִיכָּבוּ יִכָּבוּ
yikavu
אתן תִּיכָּבוּ תִּכָּבֶינָה
tikavu
הן תִּיכָּבֶינָה תִּכָּבֶינָה
tikaveynah

Imperative

Masc.

אתה הִיכָּבֵה הִכָּבֵה
hikaveh
אתם הִיכָּבוּ הִכָּבוּ
hikavu

Fem.

את הִיכָּבִי הִכָּבִי
hikavi
אתן הִיכָּבֶינָה הִכָּבֶינָה
hikaveynah