לְהִיכָּווֹת (lehikavott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִכָּווֹת לְהִיכָּווֹת - נִכְוֶוה [ lehikavott - nikh'vevh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִכְוֶוה נִכְוֶה
nikh'vevh
אנחנו/אתם/הן נִכְוִוים נִכְוִים
nikh'vivym

Fem.

אני/את/היא נִכְוֵוית נִכְוֵית
nikh'vevytt
אנחנו/אתן/הן נִכְווֹת
nikh'vott

Past

אני נִכְוֵויתִי נִכְוִיתִי
nikh'vevyti

Masc.

אתה נִכְוִויתָ נִכְוֵיתָ
nikh'vivyta
הוא נִכְוָוה נִכְוָה
nikh'vavh

Fem.

את נִכְוִוית נִכְוֵית
nikh'vivytt
היא נִכְוְותָה נִכְוְתָה
nikh'v'vtah
אנחנו נִכְוִוינוּ נִכְוִינוּ
nikh'vivynu
אתם נִכְוִויתֶם נִכְוִיתֶם
nikh'vivytem
nikh'vu
אתן נִכְוֵויתֶן נִכְוִיתֶן
nikh'vevytenn
nikh'vu

Future

אני אֶכָּוֶוה אִכָּוֶה
ekavevh

Masc.

אתה תִּיכָּוֶוה תִּכָּוֶה
tikavevh
הוא יִיכָּוֶוה יִכָּוֶה
yikavevh

Fem.

את תִּיכָּוִוי תִּכָּוִי
tikavivy
היא תִּיכָּוֶוה תִּכָּוֶה
tikavevh
אנחנו נִיכָּוֶוה נִכָּוֶה
nikavevh
אתם תִּיכָּווּ תִּכָּווּ
tikavu
הם יִיכָּווּ יִכָּווּ
yikavu
אתן תִּיכָּווּ תִּכָּווּ
tikavu
הן תִּיכָּוֶוינָה יִכָּווּ
tikavevynah

Imperative

Masc.

אתה הִיכָּוֵוה הִכָּוֵה
hikavevh
אתם הִיכָּווּ הִכָּווּ
hikavu

Fem.

את הִיכָּוִוי הִכָּוִי
hikavivy
אתן הִיכָּוֶוינָה הִכָּוֶינָה
hikavevynah