לְהִיכָּפוֹת (lehikafott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִכָּפוֹת לְהִיכָּפוֹת - נִכְפֶּה [ lehikafott - nikh'peh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִכְפֶּה
nikh'peh
אנחנו/אתם/הן נִכְפִּים
nikh'pim

Fem.

אני/את/היא נִכְפֵּית
nikh'peytt
אנחנו/אתן/הן נִכְפּוֹת
nikh'pott

Past

nikh'peyti

Masc.

nikh'peyta
nikh'pah

Fem.

nikh'peytt
nikh'petah
nikh'peynu
nikh'pitem
nikh'pu
nikh'peytenn
nikh'pu

Future

אני אִיכָּפֶה אִכָּפֶה
ikafeh

Masc.

אתה תִּיכָּפֶה תִּכָּפֶה
tikafeh
הוא יִיכָּפֶה יִכָּפֶה
yikafeh

Fem.

את תִּיכָּפִּי תִּכָּפִּי
tikapi
היא תִּיכָּפֶה תִּכָּפֶה
tikafeh
אנחנו נִיכָּפֶה נִכָּפֶה
nikafeh
אתם תִּיכָּפוּ תִּכָּפוּ
tikafu
הם יִיכָּפוּ יִכָּפוּ
yikafu
אתן תִּיכָּפֶינָה תִּכָּפֶינָה
tikafeynah
הן יִיכָּפוּ יִכָּפוּ
yikafu

Imperative

Masc.

אתה הִיכָּפֵה הִכָּפֵה
hikafeh
אתם הִיכָּפוּ הִכָּפוּ
hikafu

Fem.

את הִיכָּפִי הִכָּפִי
hikafi
אתן הִיכָּפוּ הִכָּפֶינָה
hikafu