לְהִיכָּרוֹת (lehikarott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִכָּרוֹת לְהִיכָּרוֹת - נִכְרֶה [ lehikarott - nikh'reh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִכְרֶה
nikh'reh
אנחנו/אתם/הן נִכְרִים
nikh'rim

Fem.

אני/את/היא נִכְרֵית
nikh'reytt
אנחנו/אתן/הן נִכְרוֹת
nikh'rott

Past

nikh'reyti

Masc.

nikh'reyta
nikh'rah

Fem.

nikh'reytt
nikh'r'tah
nikh'reynu
nikh'reytem
nikh'ru
nikh'reytenn
nikh'ru

Future

אני אֶכָּרֶה אִכָּרֶה
ekareh

Masc.

אתה תִּיכָּרֶה תִּכָּרֶה
tikareh
הוא יִיכָּרֶה יִכָּרֶה
yikareh

Fem.

את תִּיכָּרִי תִּכָּרִי
tikari
היא תִּיכָּרֶה תִּכָּרֶה
tikareh
אנחנו נִיכָּרֶה נִכָּרֶה
nikareh
אתם תִּיכָּרוּ תִּכָּרוּ
tikaru
הם יִיכָּרוּ יִכָּרוּ
yikaru
אתן תִּיכָּרֶינָה תִּכָּרֶינָה
tikareynah
הן תִּיכָּרֶינָה תִּכָּרֶינָה
tikareynah

Imperative

Masc.

אתה הִיכָּרֵה הִכָּרֵה
hikareh
אתם הִיכָּרוּ הִכָּרוּ
hikaru

Fem.

את הִיכָּרִי הִכָּרִי
hikari
אתן הִיכָּרֶינָה הִכָּרֶינָה
hikareynah