לְהִילָּווֹת (lehilavott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִלָּווֹת לְהִילָּווֹת - נִלְוֶוה [ lehilavott - nil'vevh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִלְוֶוה נִלְוֶה
nil'vevh
אנחנו/אתם/הן נִלְוִוים נִלְוִים
nil'vivym

Fem.

אני/את/היא נִלְוֵוית נִלְוֵית
nil'vevytt
אנחנו/אתן/הן נִלְווֹת
nil'vott

Past

אני נִלְוִויתִי נִלְוֵיתִי
nil'vivyti

Masc.

אתה נִלְוִויתָ נִלְוֵיתָ
nil'vivyta
הוא נִלְוָוה נִלְוָה
nil'vavh

Fem.

את נִלְוֵוית נִלְוֵית
nil'vevytt
היא נִלְוְותָה נִלְוְתָה
nil'v'vtah
אנחנו נִלְוֵוינוּ נִלְוִינוּ
nil'vevynu
אתם נִלְוִויתֶם נִלְוֵיתֶם
nil'vivytem
nil'vu
אתן נִלְוִויתֶן נִלְוֵיתֶן
nil'vivytenn
nil'vu

Future

אני אִילָּוֶוה אִלָּוֶה
ilavevh

Masc.

אתה תִּילָּוֶוה תִּלָּוֶה
tilavevh
הוא יִילָּוֶוה יִלָּוֶה
yilavevh

Fem.

את תִּילָּוִוי תִּלָּוִי
tilavivy
היא תִּילָּוֶוה תִּלָּוֶה
tilavevh
אנחנו נִילָּוֶוה נִלָּוֶה
nilavevh
אתם תִּילָּווּ תִּלָּווּ
tilavu
הם יִילָּווּ יִלָּווּ
yilavu
אתן תִּילָּוֶוינָה תִּלָּווּ
tilavevynah
הן תִּילָּוֶוינָה תִּלָּוֶינָה
tilavevynah

Imperative

Masc.

אתה הִילָּוֵוה הִלָּוֵה
hilavevh
אתם הִילָּווּ הִלָּווּ
hilavu

Fem.

את הִילָּוִוי הִלָּוִי
hilavivy
אתן הִילָּוֶוינָה הִלָּוֶינָה
hilavevynah