לְהִימָּנוֹת (lehimanott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִמָּנוֹת לְהִימָּנוֹת - נִמְנֶה [ lehimanott - nim'neh ]
Flag be counted

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִמְנֶה
nim'neh
אנחנו/אתם/הן נִמְנִים
nim'nim

Fem.

אני/את/היא נִמְנֵית
nim'neytt
אנחנו/אתן/הן נִמְנוֹת
nim'nott

Past

nim'neyti

Masc.

nim'neyta
nim'nah

Fem.

nim'neytt
nim'n'tah
nim'ninu
nim'neytem
nim'nu
nim'neytenn
nim'nu

Future

אני אִימָּנֶה אִמָּנֶה
imaneh

Masc.

אתה תִּימָּנֶה תִּמָּנֶה
timaneh
הוא יִימָּנֶה יִמָּנֶה
yimaneh

Fem.

את תִּימָּנִי תִּמָּנִי
timani
היא תִּימָּנֶה תִּמָּנֶה
timaneh
אנחנו נִימָּנֶה נִמָּנֶה
nimaneh
אתם תִּימָּנוּ תִּמָּנוּ
timanu
הם יִימָּנוּ יִמָּנוּ
yimanu
אתן תִּימָּנוּ תִּמָּנֶינָה
timanu
הן יִימָּנוּ תִּמָּנֶינָה
yimanu

Imperative

Masc.

אתה הִימָּנֵה הִמָּנֵה
himaneh
אתם הִימָּנוּ הִמָּנוּ
himanu

Fem.

את הִימָּנִי הִמָּנִי
himani
אתן הִימָּנֶינָה הִמָּנוּ
himaneynah