לְהִימָּשׁוֹת (lehimashott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִמָּשׁוֹת לְהִימָּשׁוֹת - נִמְשֶׁה [ lehimashott - nim'sheh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִמְשֶׁה
nim'sheh
אנחנו/אתם/הן נִמְשִׁים
nim'shim

Fem.

אני/את/היא נִמְשֵׁית
nim'sheytt
אנחנו/אתן/הן נִמְשׁוֹת
nim'shott

Past

nim'shiti

Masc.

nim'sheyta
nim'shah

Fem.

nim'sheytt
nim'sh'tah
nim'shinu
nim'shitem
nim'shu
nim'sheytenn
nim'shu

Future

אני אִימָּשֶׁה אִמָּשֶׁה
imasheh

Masc.

אתה תִּימָּשֶׁה תִּמָּשֶׁה
timasheh
הוא יִימָּשֶׁה יִמָּשֶׁה
yimasheh

Fem.

את תִּימָּשִׁי תִּמָּשִׁי
timashi
היא תִּימָּשֶׁה תִּמָּשֶׁה
timasheh
אנחנו נִימָּשֶׁה נִמָּשֶׁה
nimasheh
אתם תִּימָּשׁוּ תִּמָּשׁוּ
timashu
הם יִימָּשׁוּ יִמָּשׁוּ
yimashu
אתן תִּימָּשֶׁינָה תִּמָּשׁוּ
timasheynah
הן תִּימָּשֶׁינָה תִּמָּשֶׁינָה
timasheynah

Imperative

Masc.

אתה הִימָּשֵׁה הִמָּשֵׁה
himasheh
אתם הִימָּשׁוּ הִמָּשׁוּ
himashu

Fem.

את הִימָּשִׁי הִמָּשִׁי
himashi
אתן הִימָּשֶׁינָה הִמָּשֶׁינָה
himasheynah