לְהִינָּשֵׂא (lehinase) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִנָּשֵׂא לְהִינָּשֵׂא - נִישָּׂא [ lehinase - nissa ]
Flag marry; get married; be married

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִישָּׂא נִשָּׂא
nissa
אנחנו/אתם/הן נִישָּׂאִים נִשָּׂאִים
nissaim

Fem.

אני/את/היא נִישֵּׂאת נִשֵּׂאת
nisett
אנחנו/אתן/הן נִישָּׂאוֹת נִשָּׂאוֹת
nissaott

Past

אני נִישֵּׂאתִי נִשֵּׂאתִי
niseti

Masc.

אתה נִישֵּׂאתָ נִשֵּׂאתָ
niseta
הוא נִישָּׂא נִשָּׂא
nissa

Fem.

את נִישֵּׂאת נִשֵּׂאת
nisett
היא נִישְּׂאָה נִשְּׂאָה
niseah
אנחנו נִישֵּׂאנוּ נִשֵּׂאנוּ
nisenu
אתם נִישֵּׂאתֶם נִשֵּׂאתֶם
nisetem
הם נִישְּׂאוּ נִשְּׂאוּ
niseu
אתן נִישֵּׂאתֶן נִשֵּׂאתֶן
nisetenn
הן נִישְּׂאוּ נִשְּׂאוּ
niseu

Future

אני אֶנָּשֵׂא אִנָּשֵׂא
enase

Masc.

אתה תִּינָּשֵׂא תִּנָּשֵׂא
tinase
הוא יִינָּשֵׂא יִנָּשֵׂא
yinase

Fem.

את תִּינָּשְׂאִי תִּנָּשְׂאִי
tinas'i
היא תִּינָּשֵׂא תִּנָּשֵׂא
tinase
אנחנו נִינָּשֵׂא נִנָּשֵׂא
ninase
אתם תִּינָּשְׂאוּ תִּנָּשְׂאוּ
tinas'u
הם יִינָּשְׂאוּ יִנָּשְׂאוּ
yinas'u
אתן תִּינָּשֶׂאנָה תִּנָּשְׂאוּ
tinassenah
הן יִינָּשְׂאוּ יִנָּשְׂאוּ
yinas'u

Imperative

Masc.

אתה הִינָּשֵׂא הִנָּשֵׂא
hinase
אתם הִינָּשְׂאוּ הִנָּשְׂאוּ
hinas'u

Fem.

את הִינָּשְׂאִי הִנָּשְׂאִי
hinas'i
אתן הִינָּשְׂאוּ הִנָּשֶׂאנָה
hinas'u