לְהִיסָּפוֹת (lehissafott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִסָּפוֹת לְהִיסָּפוֹת - נִסְפֶּה [ lehissafott - nis'peh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִסְפֶּה
nis'peh
אנחנו/אתם/הן נִסְפִּים
nis'pim

Fem.

אני/את/היא נִסְפֵּית
nis'peytt
אנחנו/אתן/הן נִסְפּוֹת
nis'pott

Past

nis'piti

Masc.

nis'pita
nis'pah

Fem.

nis'pitt
nis'petah
nis'pinu
nis'pitem
nis'pu
nis'pitenn
nis'pu

Future

אני אֶסָּפֶה אִסָּפֶה
essafeh

Masc.

אתה תִּיסָּפֶה תִּסָּפֶה
tissafeh
הוא יִיסָּפֶה יִסָּפֶה
yissafeh

Fem.

את תִּיסָּפִּי תִּסָּפִּי
tissapi
היא תִּיסָּפֶה תִּסָּפֶה
tissafeh
אנחנו נִיסָּפֶה נִסָּפֶה
nissafeh
אתם תִּיסָּפוּ תִּסָּפוּ
tissafu
הם יִיסָּפוּ יִסָּפוּ
yissafu
אתן תִּיסָּפוּ תִּסָּפוּ
tissafu
הן יִיסָּפוּ יִסָּפוּ
yissafu

Imperative

Masc.

אתה הִיסָּפֵה הִסָּפֵה
hissafeh
אתם הִיסָּפוּ הִסָּפוּ
hissafu

Fem.

את הִיסָּפִי הִסָּפִי
hissafi
אתן הִיסָּפוּ הִסָּפוּ
hissafu