לְהִיפָּדוֹת (lehipadott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִפָּדוֹת לְהִיפָּדוֹת - נִפְדֶּה [ lehipadott - nif'deh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִפְדֶּה
nif'deh
אנחנו/אתם/הן נִפְדִּים
nif'dim

Fem.

אני/את/היא נִפְדֵּית
nif'deytt
אנחנו/אתן/הן נִפְדּוֹת
nif'dott

Past

nif'diti

Masc.

nif'dita
nif'dah

Fem.

nif'ditt
nif'detah
nif'deynu
nif'ditem
nif'du
nif'ditenn
nif'du

Future

אני אֶפָּדֶה אִפָּדֶה
epadeh

Masc.

אתה תִּיפָּדֶה תִּפָּדֶה
tipadeh
הוא יִיפָּדֶה יִפָּדֶה
yipadeh

Fem.

את תִּיפָּדִּי תִּפָּדִּי
tipadi
היא תִּיפָּדֶה תִּפָּדֶה
tipadeh
אנחנו נִיפָּדֶה נִפָּדֶה
nipadeh
אתם תִּיפָּדוּ תִּפָּדוּ
tipadu
הם יִיפָּדוּ יִפָּדוּ
yipadu
אתן תִּיפָּדוּ תִּפָּדוּ
tipadu
הן יִיפָּדוּ יִפָּדוּ
yipadu

Imperative

Masc.

אתה הִיפָּדֵה הִפָּדֵה
hipadeh
אתם הִיפָּדוּ הִפָּדוּ
hipadu

Fem.

את הִיפָּדִי הִפָּדִי
hipadi
אתן הִיפָּדוּ הִפָּדוּ
hipadu