לְהִיצָּלוֹת (lehitsalott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִצָּלוֹת לְהִיצָּלוֹת - נִצְלֶה [ lehitsalott - nits'leh ]
Flag fry

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִצְלֶה
nits'leh
אנחנו/אתם/הן נִצְלִים
nits'lim

Fem.

אני/את/היא נִצְלֵית
nits'leytt
אנחנו/אתן/הן נִצְלוֹת
nits'lott

Past

nits'liti

Masc.

nits'lita
nits'lah

Fem.

nits'litt
nits'l'tah
nits'linu
nits'litem
nits'lu
nits'litenn
nits'lu

Future

אני אֶצָּלֶה אִצָּלֶה
etsaleh

Masc.

אתה תִּיצָּלֶה תִּצָּלֶה
titsaleh
הוא יִיצָּלֶה יִצָּלֶה
yitsaleh

Fem.

את תִּיצָּלִי תִּצָּלִי
titsali
היא תִּיצָּלֶה תִּצָּלֶה
titsaleh
אנחנו נִיצָּלֶה נִצָּלֶה
nitsaleh
אתם תִּיצָּלוּ תִּצָּלוּ
titsalu
הם יִיצָּלוּ יִצָּלוּ
yitsalu
אתן תִּיצָּלֶינָה תִּצָּלוּ
titsaleynah
הן תִּיצָּלֶינָה יִצָּלוּ
titsaleynah

Imperative

Masc.

אתה הִיצָּלֵה הִצָּלֵה
hitsaleh
אתם הִיצָּלוּ הִצָּלוּ
hitsalu

Fem.

את הִיצָּלִי הִצָּלִי
hitsali
אתן הִיצָּלֶינָה הִצָּלוּ
hitsaleynah