לְהִיקָּווֹת (lehiqavott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִקָּווֹת לְהִיקָּווֹת - נִקְוֶוה [ lehiqavott - niq'vevh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִקְוֶוה נִקְוֶה
niq'vevh
אנחנו/אתם/הן נִקְוִוים נִקְוִים
niq'vivym

Fem.

אני/את/היא נִקְוֵוית נִקְוֵית
niq'vevytt
אנחנו/אתן/הן נִקְווֹת
niq'vott

Past

אני נִקְוֵויתִי נִקְוִיתִי
niq'vevyti

Masc.

אתה נִקְוֵויתָ נִקְוִיתָ
niq'vevyta
הוא נִקְוָוה נִקְוָה
niq'vavh

Fem.

את נִקְוֵוית נִקְוִית
niq'vevytt
היא נִקְוְותָה נִקְוְתָה
niq'v'vtah
אנחנו נִקְוֵוינוּ נִקְוֵינוּ
niq'vevynu
אתם נִקְוֵויתֶם נִקְוִיתֶם
niq'vevytem
niq'vu
אתן נִקְוִויתֶן נִקְוִיתֶן
niq'vivytenn
niq'vu

Future

אני אֶקָּוֶוה אִקָּוֶה
eqavevh

Masc.

אתה תִּיקָּוֶוה תִּקָּוֶה
tiqavevh
הוא יִיקָּוֶוה יִקָּוֶה
yiqavevh

Fem.

את תִּיקָּוִוי תִּקָּוִי
tiqavivy
היא תִּיקָּוֶוה תִּקָּוֶה
tiqavevh
אנחנו נִיקָּוֶוה נִקָּוֶה
niqavevh
אתם תִּיקָּווּ תִּקָּווּ
tiqavu
הם יִיקָּווּ יִקָּווּ
yiqavu
אתן תִּיקָּווּ תִּקָּווּ
tiqavu
הן תִּיקָּוֶוינָה תִּקָּוֶינָה
tiqavevynah

Imperative

Masc.

אתה הִיקָּוֵוה הִקָּוֵה
hiqavevh
אתם הִיקָּווּ הִקָּווּ
hiqavu

Fem.

את הִיקָּוִוי הִקָּוִי
hiqavivy
אתן הִיקָּוֶוינָה הִקָּווּ
hiqavevynah