לְהִיקָּלוֹת (lehiqalott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִקָּלוֹת לְהִיקָּלוֹת - נִקְלֶה [ lehiqalott - niq'leh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִקְלֶה
niq'leh
אנחנו/אתם/הן נִקְלִים
niq'lim

Fem.

אני/את/היא נִקְלֵית
niq'leytt
אנחנו/אתן/הן נִקְלוֹת
niq'lott

Past

niq'liti

Masc.

niq'lita
niq'lah

Fem.

niq'leytt
niq'l'tah
niq'linu
niq'leytem
niq'lu
niq'leytenn
niq'lu

Future

אני אִיקָּלֶה אִקָּלֶה
iqaleh

Masc.

אתה תִּיקָּלֶה תִּקָּלֶה
tiqaleh
הוא יִיקָּלֶה יִקָּלֶה
yiqaleh

Fem.

את תִּיקָּלִי תִּקָּלִי
tiqali
היא תִּיקָּלֶה תִּקָּלֶה
tiqaleh
אנחנו נִיקָּלֶה נִקָּלֶה
niqaleh
אתם תִּיקָּלוּ תִּקָּלוּ
tiqalu
הם יִיקָּלוּ יִקָּלוּ
yiqalu
אתן תִּיקָּלוּ תִּקָּלוּ
tiqalu
הן תִּיקָּלֶינָה יִקָּלוּ
tiqaleynah

Imperative

Masc.

אתה הִיקָּלֵה הִקָּלֵה
hiqaleh
אתם הִיקָּלוּ הִקָּלוּ
hiqalu

Fem.

את הִיקָּלִי הִקָּלִי
hiqali
אתן הִיקָּלֶינָה הִקָּלֶינָה
hiqaleynah