לְהִיקָּנוֹת (lehiqanott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִקָּנוֹת לְהִיקָּנוֹת - נִקְנֶה [ lehiqanott - niq'neh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִקְנֶה
niq'neh
אנחנו/אתם/הן נִקְנִים
niq'nim

Fem.

אני/את/היא נִקְנֵית
niq'neytt
אנחנו/אתן/הן נִקְנוֹת
niq'nott

Past

niq'neyti

Masc.

niq'neyta
niq'nah

Fem.

niq'neytt
niq'n'tah
niq'neynu
niq'neytem
niq'nu
niq'neytenn
niq'nu

Future

אני אִיקָּנֶה אִקָּנֶה
iqaneh

Masc.

אתה תִּיקָּנֶה תִּקָּנֶה
tiqaneh
הוא יִיקָּנֶה יִקָּנֶה
yiqaneh

Fem.

את תִּיקָּנִי תִּקָּנִי
tiqani
היא תִּיקָּנֶה תִּקָּנֶה
tiqaneh
אנחנו נִיקָּנֶה נִקָּנֶה
niqaneh
אתם תִּיקָּנוּ תִּקָּנוּ
tiqanu
הם יִיקָּנוּ יִקָּנוּ
yiqanu
אתן תִּיקָּנוּ תִּקָּנוּ
tiqanu
הן יִיקָּנוּ יִקָּנוּ
yiqanu

Imperative

Masc.

אתה הִיקָּנֵה הִקָּנֵה
hiqaneh
אתם הִיקָּנוּ הִקָּנוּ
hiqanu

Fem.

את הִיקָּנִי הִקָּנִי
hiqani
אתן הִיקָּנוּ הִקָּנוּ
hiqanu