לְהִיקָּרוֹת (lehiqarott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִקָּרוֹת לְהִיקָּרוֹת - נִקְרֶה [ lehiqarott - niq'reh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִקְרֶה
niq'reh
אנחנו/אתם/הן נִקְרִים
niq'rim

Fem.

אני/את/היא נִקְרֵית
niq'reytt
אנחנו/אתן/הן נִקְרוֹת
niq'rott

Past

niq'reyti

Masc.

niq'reyta
niq'rah

Fem.

niq'reytt
niq'r'tah
niq'reynu
niq'reytem
niq'ru
niq'ritenn
niq'ru

Future

אני אֶקָּרֶה אִקָּרֶה
eqareh

Masc.

אתה תִּיקָּרֶה תִּקָּרֶה
tiqareh
הוא יִיקָּרֶה יִקָּרֶה
yiqareh

Fem.

את תִּיקָּרִי תִּקָּרִי
tiqari
היא תִּיקָּרֶה תִּקָּרֶה
tiqareh
אנחנו נִיקָּרֶה נִקָּרֶה
niqareh
אתם תִּיקָּרוּ תִּקָּרוּ
tiqaru
הם יִיקָּרוּ יִקָּרוּ
yiqaru
אתן תִּיקָּרֶינָה תִּקָּרוּ
tiqareynah
הן יִיקָּרוּ יִקָּרוּ
yiqaru

Imperative

Masc.

אתה הִיקָּרֵה הִקָּרֵה
hiqareh
אתם הִיקָּרוּ הִקָּרוּ
hiqaru

Fem.

את הִיקָּרִי הִקָּרִי
hiqari
אתן הִיקָּרֶינָה הִקָּרֶינָה
hiqareynah