לְהִישָּׁאֵר (lehishaer) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִשָּׁאֵר לְהִישָּׁאֵר - נִשְׁאָר [ lehishaer - nish'ar ]
Flag stay; remain; stick

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִשְׁאָר
nish'ar
אנחנו/אתם/הן נִשְׁאָרִים
nish'arim

Fem.

אני/את/היא נִשְׁאֶרֶת
nish'erett
אנחנו/אתן/הן נִשְׁאָרוֹת
nish'arott

Past

nish'ar'ti

Masc.

nish'ar'ta
nish'ar

Fem.

nish'ar'te
nish'arah
nish'ar'nu
nish'ar'tem
nish'aru
nish'ar'tenn
nish'aru

Future

אני אֶשָּׁאֵר אִשָּׁאֵר
eshaer

Masc.

אתה תִּישָּׁאֵר תִּשָּׁאֵר
tishaer
הוא יִישָּׁאֵר יִשָּׁאֵר
yishaer

Fem.

את תִּישָּׁאֲרִי תִּשָּׁאֲרִי
tishaari
היא תִּישָּׁאֵר תִּשָּׁאֵר
tishaer
אנחנו נִישָּׁאֵר נִשָּׁאֵר
nishaer
אתם תִּישָּׁאֲרוּ תִּשָּׁאֲרוּ
tishaaru
הם יִישָּׁאֲרוּ יִשָּׁאֲרוּ
yishaaru
אתן תִּישָּׁאֵרְנָה תִּשָּׁאַרְנָה
tishaer'nah
הן יִישָּׁאֲרוּ יִשָּׁאֲרוּ
yishaaru

Imperative

Masc.

אתה הִישָּׁאֵר הִשָּׁאֵר
hishaer
אתם הִישָּׁאֲרוּ הִשָּׁאֲרוּ
hishaaru

Fem.

את הִישָּׁאֲרִי הִשָּׁאֲרִי
hishaari
אתן הִישָּׁאֲרוּ הִשָּׁאֲרוּ
hishaaru