לְהִישָּׁבוֹת (lehishavott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִשָּׁבוֹת לְהִישָּׁבוֹת - נִשְׁבֶּה [ lehishavott - nish'beh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִשְׁבֶּה
nish'beh
אנחנו/אתם/הן נִשְׁבִּים
nish'bim

Fem.

אני/את/היא נִשְׁבֵּית
nish'beytt
אנחנו/אתן/הן נִשְׁבּוֹת
nish'bott

Past

nish'beyti

Masc.

nish'bita
nish'bah

Fem.

nish'beytt
nish'betah
nish'binu
nish'bitem
nish'bu
nish'bitenn
nish'bu

Future

אני אִישָּׁבֶה אִשָּׁבֶה
ishaveh

Masc.

אתה תִּישָּׁבֶה תִּשָּׁבֶה
tishaveh
הוא יִישָּׁבֶה יִשָּׁבֶה
yishaveh

Fem.

את תִּישָּׁבִּי תִּשָּׁבִּי
tishabi
היא תִּישָּׁבֶה תִּשָּׁבֶה
tishaveh
אנחנו נִישָּׁבֶה נִשָּׁבֶה
nishaveh
אתם תִּישָּׁבוּ תִּשָּׁבוּ
tishavu
הם יִישָּׁבוּ יִשָּׁבוּ
yishavu
אתן תִּישָּׁבֶינָה תִּשָּׁבֶינָה
tishaveynah
הן תִּישָּׁבֶינָה יִשָּׁבוּ
tishaveynah

Imperative

Masc.

אתה הִישָּׁבֵה הִשָּׁבֵה
hishaveh
אתם הִישָּׁבוּ הִשָּׁבוּ
hishavu

Fem.

את הִישָּׁבִי הִשָּׁבִי
hishavi
אתן הִישָּׁבוּ הִשָּׁבוּ
hishavu