לְהִישָּׁנוֹת (lehishanott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִשָּׁנוֹת לְהִישָּׁנוֹת - נִשְׁנֶה [ lehishanott - nish'neh ]
Flag recur

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִשְׁנֶה
nish'neh
אנחנו/אתם/הן נִשְׁנִים
nish'nim

Fem.

אני/את/היא נִשְׁנֵית
nish'neytt
אנחנו/אתן/הן נִשְׁנוֹת
nish'nott

Past

nish'neyti

Masc.

nish'neyta
nish'nah

Fem.

nish'nitt
nish'n'tah
nish'neynu
nish'neytem
nish'nu
nish'neytenn
nish'nu

Future

אני אֶשָּׁנֶה אִשָּׁנֶה
eshaneh

Masc.

אתה תִּישָּׁנֶה תִּשָּׁנֶה
tishaneh
הוא יִישָּׁנֶה יִשָּׁנֶה
yishaneh

Fem.

את תִּישָּׁנִי תִּשָּׁנִי
tishani
היא תִּישָּׁנֶה תִּשָּׁנֶה
tishaneh
אנחנו נִישָּׁנֶה נִשָּׁנֶה
nishaneh
אתם תִּישָּׁנוּ תִּשָּׁנוּ
tishanu
הם יִישָּׁנוּ יִשָּׁנוּ
yishanu
אתן תִּישָּׁנוּ תִּשָּׁנוּ
tishanu
הן תִּישָּׁנֶינָה יִשָּׁנוּ
tishaneynah

Imperative

Masc.

אתה הִישָּׁנֵה הִשָּׁנֵה
hishaneh
אתם הִישָּׁנוּ הִשָּׁנוּ
hishanu

Fem.

את הִישָּׁנִי הִשָּׁנִי
hishani
אתן הִישָּׁנוּ הִשָּׁנֶינָה
hishanu