לְהִיתָּלוֹת (lehitalott) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתָּלוֹת לְהִיתָּלוֹת - נִתְלֶה [ lehitalott - nit'leh ]
Flag hang; swing

Present

Masc.

אני/אתה/הוא נִתְלֶה
nit'leh
אנחנו/אתם/הן נִתְלִים
nit'lim

Fem.

אני/את/היא נִתְלֵית
nit'leytt
אנחנו/אתן/הן נִתְלוֹת
nit'lott

Past

nit'liti

Masc.

nit'leyta
nit'lah

Fem.

nit'litt
nit'l'tah
nit'leynu
nit'leytem
nit'lu
nit'leytenn
nit'lu

Future

אני אֶתָּלֶה אִתָּלֶה
etaleh

Masc.

אתה תִּיתָּלֶה תִּתָּלֶה
titaleh
הוא יִיתָּלֶה יִתָּלֶה
yitaleh

Fem.

את תִּיתָּלִי תִּתָּלִי
titali
היא תִּיתָּלֶה תִּתָּלֶה
titaleh
אנחנו נִיתָּלֶה נִתָּלֶה
nitaleh
אתם תִּיתָּלוּ תִּתָּלוּ
titalu
הם יִיתָּלוּ יִתָּלוּ
yitalu
אתן תִּיתָּלוּ תִּתָּלוּ
titalu
הן יִיתָּלוּ יִתָּלוּ
yitalu

Imperative

Masc.

אתה הִיתָּלֵה הִתָּלֵה
hitaleh
אתם הִיתָּלוּ הִתָּלוּ
hitalu

Fem.

את הִיתָּלִי הִתָּלִי
hitali
אתן הִיתָּלוּ הִתָּלוּ
hitalu