לְהִסְתּוֹבֵב (lehis'tovev) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִסְתּוֹבֵב
mis'tovev
אנחנו/אתם/הן מִסְתּוֹבְבִים
mis'tov'vim

Fem.

אני/את/היא מִסְתּוֹבֶבֶת
mis'tovevett
אנחנו/אתן/הן מִסְתּוֹבְבוֹת
mis'tov'vott

Past

his'tovav'ti

Masc.

his'tovav'ta
his'tovev

Fem.

his'tovav'te
his'tov'vah
his'tovav'nu
his'tovav'tem
his'tov'vu
his'tovav'tenn
his'tov'vu

Future

es'tovev

Masc.

tis'tovev
yis'tovev

Fem.

tis'tovev
nis'tovev
tis'tov'vu
yis'tov'vu
tis'tovev'nah

Imperative

Masc.

his'tovev
his'tov'vu

Fem.

his'tov'vi
his'tov'vu