לְהִשְׁתַּמֵּשׁ (lehish'tamesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִשְׁתַּמֵּשׁ
mish'tamesh
אנחנו/אתם/הן מִשְׁתַּמְּשִׁים
mish'tameshim

Fem.

אני/את/היא מִשְׁתַּמֶּשֶׁת
mish'tameshett
אנחנו/אתן/הן מִשְׁתַּמְּשׁוֹת
mish'tameshott

Past

hish'tamash'ti

Masc.

hish'tamash'ta
hish'tamesh

Fem.

hish'tameshah
hish'tamash'nu
hish'tamash'tem
hish'tameshu
hish'tamash'tenn
hish'tameshu

Future

esh'tamesh

Masc.

tish'tamesh
yish'tamesh

Fem.

tish'tamesh
nish'tamesh

Imperative

Masc.

hish'tamesh
hish'tameshu

Fem.

hish'tameshi
hish'tameshu