לְהִתְאַבֵּל (lehit'abel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַבֵּל
mit'abel
אנחנו/אתם/הן מִתְאַבְּלִים
mit'abelim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַבֶּלֶת
mit'abelett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַבְּלוֹת
mit'abelott

Past

hit'abal'ti

Masc.

hit'abal'ta
hit'abel

Fem.

hit'abal'te
hit'abelah
hit'abal'nu
hit'abal'tem
hit'abelu
hit'abal'tenn
hit'abelu

Future

et'abel

Masc.

tit'abel
yit'abel

Fem.

tit'abel
nit'abel
tit'abelu
yit'abelu
tit'abel'nah
tit'abel'nah

Imperative

Masc.

hit'abel
hit'abelu

Fem.

hit'abeli
hit'abel'nah