לְהִתְאַבֵּק (lehit'abeq) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַבֵּק
mit'abeq
אנחנו/אתם/הן מִתְאַבְּקִים
mit'abeqim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַבֶּקֶת
mit'abeqett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַבְּקוֹת
mit'abeqott

Past

hit'abaq'ti

Masc.

hit'abaq'ta
hit'abeq

Fem.

hit'abaq'te
hit'abeqah
hit'abaq'nu
hit'abaq'tem
hit'abequ
hit'abaq'tenn
hit'abequ

Future

et'abeq

Masc.

tit'abeq
yit'abeq

Fem.

tit'abeq
nit'abeq
tit'abequ
yit'abequ
tit'abequ
yit'abequ

Imperative

Masc.

hit'abeq
hit'abequ

Fem.

hit'abeqi
hit'abequ