לְהִתְאַגֵּד (lehit'aged) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַגֵּד
mit'aged
אנחנו/אתם/הן מִתְאַגְּדִים
mit'agedim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַגֶּדֶת
mit'agedett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַגְּדוֹת
mit'agedott

Past

hit'agad'ti

Masc.

hit'agad'ta
hit'aged

Fem.

hit'agad'te
hit'agedah
hit'agad'nu
hit'agad'tem
hit'agedu
hit'agad'tenn
hit'agedu

Future

et'aged

Masc.

tit'aged
yit'aged

Fem.

tit'aged
nit'aged
tit'agedu
yit'agedu
tit'agedu
yit'agedu

Imperative

Masc.

hit'aged
hit'agedu

Fem.

hit'agedi
hit'agedu