לְהִתְאַדֵּם (lehit'adem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְאַדֵּם - מִתְאַדֵּם [ lehit'adem - mit'adem ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַדֵּם
mit'adem
אנחנו/אתם/הן מִתְאַדְּמִים
mit'ademim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַדֶּמֶת
mit'ademett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַדְּמוֹת
mit'ademott

Past

hit'adam'ti

Masc.

hit'adam'ta
hit'adem

Fem.

hit'adam'te
hit'ademah
hit'adam'nu
hit'adam'tem
hit'ademu
hit'adam'tenn
hit'ademu

Future

et'adem

Masc.

tit'adem
yit'adem

Fem.

tit'adem
nit'adem
tit'ademu
yit'ademu
tit'ademu
tit'adem'nah

Imperative

Masc.

hit'adem
hit'ademu

Fem.

hit'ademi
hit'adem'nah