לְהִתְאַדּוֹת (lehit'adott) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַדֶּה
mit'adeh
אנחנו/אתם/הן מִתְאַדִּים
mit'adim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַדָּה
mit'adah
אנחנו/אתן/הן מִתְאַדּוֹת
mit'adott

Past

hit'aditi

Masc.

hit'adita
hit'adah

Fem.

hit'adeytt
hit'adetah
hit'adinu
hit'aditem
hit'adu
hit'aditenn
hit'adu

Future

et'adeh

Masc.

tit'adeh
yit'adeh

Fem.

tit'adi
tit'adeh
nit'adeh
tit'adu
yit'adu
tit'adeynah
tit'adeynah

Imperative

Masc.

hit'adeh
hit'adu

Fem.

hit'adi
hit'adeynah