לְהִתְאַיֵּיד (lehit'ayeyd) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְאַיֵּד לְהִתְאַיֵּיד - מִתְאַיֵּיד [ lehit'ayeyd - mit'ayeyd ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַיֵּיד מִתְאַיֵּד
mit'ayeyd
אנחנו/אתם/הן מִתְאַיְּידִים מִתְאַיְּדִים
mit'ayeydim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַיֶּידֶת מִתְאַיֶּדֶת
mit'ayeydett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַיְּידוֹת מִתְאַיְּדוֹת
mit'ayeydott

Past

אני הִתְאַיַּידְתִּי הִתְאַיַּדְתִּי
hit'ayayd'ti

Masc.

אתה הִתְאַיַּידְתָּ הִתְאַיַּדְתָּ
hit'ayayd'ta
הוא הִתְאַיֵּיד הִתְאַיֵּד
hit'ayeyd

Fem.

את הִתְאַיַּידְתְּ הִתְאַיַּדְתְּ
hit'ayayd'te
היא הִתְאַיְּידָה הִתְאַיְּדָה
hit'ayeydah
אנחנו הִתְאַיַּידְנוּ הִתְאַיַּדְנוּ
hit'ayayd'nu
אתם הִתְאַיַּידְתֶּם הִתְאַיַּדְתֶּם
hit'ayayd'tem
הם הִתְאַיְּידוּ הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeydu
אתן הִתְאַיַּידְתֶּן הִתְאַיַּדְתֶּן
hit'ayayd'tenn
הן הִתְאַיְּידוּ הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeydu

Future

אני אֶתְאַיֵּיד אֶתְאַיֵּד
et'ayeyd

Masc.

אתה תִּתְאַיֵּיד תִּתְאַיֵּד
tit'ayeyd
הוא יִתְאַיֵּיד יִתְאַיֵּד
yit'ayeyd

Fem.

את תִּתְאַיְּידִי תִּתְאַיְּדִי
tit'ayeydi
היא תִּתְאַיֵּיד תִּתְאַיֵּד
tit'ayeyd
אנחנו נִתְאַיֵּיד נִתְאַיֵּד
nit'ayeyd
אתם תִּתְאַיְּידוּ תִּתְאַיְּדוּ
tit'ayeydu
הם יִתְאַיְּידוּ יִתְאַיְּדוּ
yit'ayeydu
אתן תִּתְאַיְּידוּ תִּתְאַיְּדוּ
tit'ayeydu
הן יִתְאַיְּידוּ יִתְאַיְּדוּ
yit'ayeydu

Imperative

Masc.

אתה הִתְאַיֵּיד הִתְאַיֵּד
hit'ayeyd
אתם הִתְאַיְּידוּ הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeydu

Fem.

את הִתְאַיְּידִי הִתְאַיְּדִי
hit'ayeydi
אתן הִתְאַיֵּידְנָה הִתְאַיְּדוּ
hit'ayeyd'nah