לְהִתְאַמֵּץ (lehit'amets) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַמֵּץ
mit'amets
אנחנו/אתם/הן מִתְאַמְּצִים
mit'ametsim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַמֶּצֶת
mit'ametsett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַמְּצוֹת
mit'ametsott

Past

hit'amats'ti

Masc.

hit'amats'ta
hit'amets

Fem.

hit'amats'te
hit'ametsah
hit'amats'nu
hit'amats'tem
hit'ametsu
hit'amats'tenn
hit'ametsu

Future

et'amets

Masc.

tit'amets
yit'amets

Fem.

tit'ametsi
tit'amets
nit'amets
tit'ametsu
yit'ametsu
tit'ametsu
tit'amets'nah

Imperative

Masc.

hit'amets
hit'ametsu

Fem.

hit'ametsi
hit'ametsu