לְהִתְאַסֵּף (lehit'asef) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַסֵּף
mit'asef
אנחנו/אתם/הן מִתְאַסְּפִים
mit'asefim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַסֶּפֶת
mit'asefett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַסְּפוֹת
mit'asefott

Past

hit'assaf'ti

Masc.

hit'assaf'ta
hit'asef

Fem.

hit'assaf'te
hit'asefah
hit'assaf'nu
hit'assaf'tem
hit'asefu
hit'assaf'tenn
hit'asefu

Future

et'asef

Masc.

tit'asef
yit'asef

Fem.

tit'asef
nit'asef
tit'asefu
yit'asefu
tit'asef'nah
yit'asefu

Imperative

Masc.

hit'asef
hit'asefu

Fem.

hit'asefi
hit'asefu