לְהִתְאַפֵּס (lehit'apes) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְאַפֵּס
mit'apes
אנחנו/אתם/הן מִתְאַפְּסִים
mit'apessim

Fem.

אני/את/היא מִתְאַפֶּסֶת
mit'apessett
אנחנו/אתן/הן מִתְאַפְּסוֹת
mit'apessott

Past

hit'apas'ti

Masc.

hit'apas'ta
hit'apes

Fem.

hit'apas'te
hit'apessah
hit'apas'nu
hit'apas'tem
hit'apessu
hit'apas'tenn
hit'apessu

Future

et'apes

Masc.

tit'apes
yit'apes

Fem.

tit'apessi
tit'apes
nit'apes
tit'apessu
yit'apessu
tit'apes'nah
tit'apes'nah

Imperative

Masc.

hit'apes
hit'apessu

Fem.

hit'apessi
hit'apessu