לְהִתְבַּטֵּל (lehit'batel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּטֵּל
mit'batel
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּטְּלִים
mit'batelim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּטֶּלֶת
mit'batelett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּטְּלוֹת
mit'batelott

Past

hit'batal'ti

Masc.

hit'batal'ta
hit'batel

Fem.

hit'batal'te
hit'batelah
hit'batal'nu
hit'batal'tem
hit'batelu
hit'batal'tenn
hit'batelu

Future

et'batel

Masc.

tit'batel
yit'batel

Fem.

tit'batel
nit'batel
tit'batelu
yit'batelu
tit'batelu
yit'batelu

Imperative

Masc.

hit'batel
hit'batelu

Fem.

hit'bateli
hit'batelu