לְהִתְבַּיֵּישׁ (lehit'bayeysh) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְבַּיֵּשׁ לְהִתְבַּיֵּישׁ - מִתְבַּיֵּישׁ [ lehit'bayeysh - mit'bayeysh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּיֵּישׁ מִתְבַּיֵּשׁ
mit'bayeysh
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּיְּישִׁים מִתְבַּיְּשִׁים
mit'bayeyshim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּיֶּישֶׁת מִתְבַּיֶּשֶׁת
mit'bayeyshett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּיְּישׁוֹת מִתְבַּיְּשׁוֹת
mit'bayeyshott

Past

אני הִתְבַּיַּישְׁתִּי הִתְבַּיַּשְׁתִּי
hit'bayaysh'ti

Masc.

אתה הִתְבַּיַּישְׁתָּ הִתְבַּיַּשְׁתָּ
hit'bayaysh'ta
הוא הִתְבַּיֵּישׁ הִתְבַּיֵּשׁ
hit'bayeysh

Fem.

את הִתְבַּיַּישְׁתְּ הִתְבַּיַּשְׁתְּ
hit'bayaysh'te
היא הִתְבַּיְּישָׁה הִתְבַּיְּשָׁה
hit'bayeyshah
אנחנו הִתְבַּיַּישְׁנוּ הִתְבַּיַּשְׁנוּ
hit'bayaysh'nu
אתם הִתְבַּיַּישְׁתֶּם הִתְבַּיַּשְׁתֶּם
hit'bayaysh'tem
הם הִתְבַּיְּישׁוּ הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeyshu
אתן הִתְבַּיַּישְׁתֶּן הִתְבַּיַּשְׁתֶּן
hit'bayaysh'tenn
הן הִתְבַּיְּישׁוּ הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeyshu

Future

אני אֶתְבַּיֵּישׁ אֶתְבַּיֵּשׁ
et'bayeysh

Masc.

אתה תִּתְבַּיֵּישׁ תִּתְבַּיֵּשׁ
tit'bayeysh
הוא יִתְבַּיֵּישׁ יִתְבַּיֵּשׁ
yit'bayeysh

Fem.

את תִּתְבַּיְּישִׁי תִּתְבַּיְּשִׁי
tit'bayeyshi
היא תִּתְבַּיֵּישׁ תִּתְבַּיֵּשׁ
tit'bayeysh
אנחנו נִתְבַּיֵּישׁ נִתְבַּיֵּשׁ
nit'bayeysh
אתם תִּתְבַּיְּישׁוּ תִּתְבַּיְּשׁוּ
tit'bayeyshu
הם יִתְבַּיְּישׁוּ יִתְבַּיְּשׁוּ
yit'bayeyshu
אתן תִּתְבַּיֵּישְׁנָה תִּתְבַּיְּשׁוּ
tit'bayeysh'nah
הן יִתְבַּיְּישׁוּ יִתְבַּיְּשׁוּ
yit'bayeyshu

Imperative

Masc.

אתה הִתְבַּיֵּישׁ הִתְבַּיֵּשׁ
hit'bayeysh
אתם הִתְבַּיְּישׁוּ הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeyshu

Fem.

את הִתְבַּיְּישִׁי הִתְבַּיְּשִׁי
hit'bayeyshi
אתן הִתְבַּיֵּישְׁנָה הִתְבַּיְּשׁוּ
hit'bayeysh'nah