לְהִתְבַּלֵּט (lehit'balett) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּלֵּט
mit'balett
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּלְּטִים
mit'baletim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּלֶּטֶת
mit'baletett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּלְּטוֹת
mit'baletott

Past

hit'balat'ti

Masc.

hit'balat'ta
hit'balett

Fem.

hit'balat'te
hit'baletah
hit'balat'nu
hit'balat'tem
hit'baletu
hit'balat'tenn
hit'baletu

Future

et'balett

Masc.

tit'balett
yit'balett

Fem.

tit'balett
nit'balett
tit'baletu
yit'baletu
tit'baletu
yit'baletu

Imperative

Masc.

hit'balett
hit'baletu

Fem.

hit'baleti
hit'balet'nah