לְהִתְבַּסֵּם (lehit'basem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְבַּסֵּם - מִתְבַּסֵּם [ lehit'basem - mit'basem ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּסֵּם
mit'basem
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּסְּמִים
mit'basemim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּסֶּמֶת
mit'basemett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּסְּמוֹת
mit'basemott

Past

hit'bassam'ti

Masc.

hit'bassam'ta
hit'basem

Fem.

hit'bassam'te
hit'basemah
hit'bassam'nu
hit'bassam'tem
hit'basemu
hit'bassam'tenn
hit'basemu

Future

et'basem

Masc.

tit'basem
yit'basem

Fem.

tit'basem
nit'basem
tit'basemu
yit'basemu
tit'basem'nah

Imperative

Masc.

hit'basem
hit'basemu

Fem.

hit'basemi
hit'basem'nah