לְהִתְבַּסֵּס (lehit'bases) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּסֵּס
mit'bases
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּסְּסִים
mit'basessim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּסֶּסֶת
mit'basessett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּסְּסוֹת
mit'basessott

Past

hit'bassas'ti

Masc.

hit'bassas'ta
hit'bases

Fem.

hit'bassas'te
hit'basessah
hit'bassas'nu
hit'bassas'tem
hit'basessu
hit'bassas'tenn
hit'basessu

Future

et'bases

Masc.

tit'bases
yit'bases

Fem.

tit'basessi
tit'bases
nit'bases
tit'basessu
yit'basessu
tit'basessu
yit'basessu

Imperative

Masc.

hit'bases
hit'basessu

Fem.

hit'basessi
hit'bases'nah