לְהִתְבַּצֵּר (lehit'batser) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּצֵּר
mit'batser
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּצְּרִים
mit'batserim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּצֶּרֶת
mit'batserett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּצְּרוֹת
mit'batserott

Past

hit'batsar'ti

Masc.

hit'batsar'ta
hit'batser

Fem.

hit'batsar'te
hit'batserah
hit'batsar'nu
hit'batsar'tem
hit'batseru
hit'batsar'tenn
hit'batseru

Future

et'batser

Masc.

tit'batser
yit'batser

Fem.

tit'batseri
tit'batser
nit'batser
tit'batseru
yit'batseru
tit'batser'nah
tit'batser'nah

Imperative

Masc.

hit'batser
hit'batseru

Fem.

hit'batseri
hit'batser'nah