לְהִתְבַּקֵּשׁ (lehit'baqesh) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְבַּקֵּשׁ - מִתְבַּקֵּשׁ [ lehit'baqesh - mit'baqesh ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּקֵּשׁ
mit'baqesh
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּקְּשִׁים
mit'baqeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּקֶּשֶׁת
mit'baqeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּקְּשׁוֹת
mit'baqeshott

Past

hit'baqash'ti

Masc.

hit'baqash'ta
hit'baqesh

Fem.

hit'baqeshah
hit'baqash'nu
hit'baqash'tem
hit'baqeshu
hit'baqash'tenn
hit'baqeshu

Future

et'baqesh

Masc.

tit'baqesh
yit'baqesh

Fem.

tit'baqesh
nit'baqesh

Imperative

Masc.

hit'baqesh
hit'baqeshu

Fem.

hit'baqeshi
hit'baqeshu