לְהִתְבַּשֵּׁל (lehit'bashel) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּשֵּׁל
mit'bashel
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּשְּׁלִים
mit'bashelim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּשֶּׁלֶת
mit'bashelett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּשְּׁלוֹת
mit'bashelott

Past

hit'bashal'ti

Masc.

hit'bashal'ta
hit'bashel

Fem.

hit'bashelah
hit'bashal'nu
hit'bashal'tem
hit'bashelu
hit'bashal'tenn
hit'bashelu

Future

et'bashel

Masc.

tit'bashel
yit'bashel

Fem.

tit'bashel
nit'bashel

Imperative

Masc.

hit'bashel
hit'bashelu

Fem.

hit'basheli
hit'bashel'nah