לְהִתְבַּשֵּׂם (lehit'basem) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּשֵּׂם
mit'basem
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּשְּׂמִים
mit'basemim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּשֶּׂמֶת
mit'basemett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּשְּׂמוֹת
mit'basemott

Past

hit'bassam'ti

Masc.

hit'bassam'ta
hit'basem

Fem.

hit'basemah
hit'bassam'nu

Future

et'basem

Masc.

tit'basem
yit'basem

Fem.

tit'basem
nit'basem

Imperative

Masc.

hit'basem
hit'basemu

Fem.

hit'basemu