לְהִתְבַּשֵּׂר (lehit'baser) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְבַּשֵּׂר
mit'baser
אנחנו/אתם/הן מִתְבַּשְּׂרִים
mit'baserim

Fem.

אני/את/היא מִתְבַּשֶּׂרֶת
mit'baserett
אנחנו/אתן/הן מִתְבַּשְּׂרוֹת
mit'baserott

Past

hit'bassar'ti

Masc.

hit'bassar'ta
hit'baser

Fem.

hit'baserah
hit'bassar'nu

Future

et'baser

Masc.

tit'baser
yit'baser

Fem.

tit'baser
nit'baser

Imperative

Masc.

hit'baser
hit'baseru

Fem.

hit'baseru