לְהִתְגַּבֵּר (lehit'gaber) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּבֵּר
mit'gaber
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּבְּרִים
mit'gaberim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּבֶּרֶת
mit'gaberett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּבְּרוֹת
mit'gaberott

Past

hit'gabar'ti

Masc.

hit'gabar'ta
hit'gaber

Fem.

hit'gabar'te
hit'gaberah
hit'gabar'nu
hit'gabar'tem
hit'gaberu
hit'gabar'tenn
hit'gaberu

Future

et'gaber

Masc.

tit'gaber
yit'gaber

Fem.

tit'gaber
nit'gaber
tit'gaberu
yit'gaberu
tit'gaber'nah

Imperative

Masc.

hit'gaber
hit'gaberu

Fem.

hit'gaberi
hit'gaberu