לְהִתְגַּבֵּשׁ (lehit'gabesh) verb conjugation in Hebrew

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּבֵּשׁ
mit'gabesh
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּבְּשִׁים
mit'gabeshim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּבֶּשֶׁת
mit'gabeshett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּבְּשׁוֹת
mit'gabeshott

Past

hit'gabash'ti

Masc.

hit'gabash'ta
hit'gabesh

Fem.

hit'gabeshah
hit'gabash'nu
hit'gabash'tem
hit'gabeshu
hit'gabash'tenn
hit'gabeshu

Future

et'gabesh

Masc.

tit'gabesh
yit'gabesh

Fem.

tit'gabesh
nit'gabesh

Imperative

Masc.

hit'gabesh
hit'gabeshu

Fem.

hit'gabeshi
hit'gabesh'nah