לְהִתְגַּיֵּיס (lehit'gayeys) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְגַּיֵּס לְהִתְגַּיֵּיס - מִתְגַּיֵּיס [ lehit'gayeys - mit'gayeys ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּיֵּיס מִתְגַּיֵּס
mit'gayeys
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּיְּיסִים מִתְגַּיְּסִים
mit'gayeyssim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּיֶּיסֶת מִתְגַּיֶּסֶת
mit'gayeyssett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּיְּיסוֹת מִתְגַּיְּסוֹת
mit'gayeyssott

Past

אני הִתְגַּיַּיסְתִּי הִתְגַּיַּסְתִּי
hit'gayays'ti

Masc.

אתה הִתְגַּיַּיסְתָּ הִתְגַּיַּסְתָּ
hit'gayays'ta
הוא הִתְגַּיֵּיס הִתְגַּיֵּס
hit'gayeys

Fem.

את הִתְגַּיַּיסְתְּ הִתְגַּיַּסְתְּ
hit'gayays'te
היא הִתְגַּיְּיסָה הִתְגַּיְּסָה
hit'gayeyssah
אנחנו הִתְגַּיַּיסְנוּ הִתְגַּיַּסְנוּ
hit'gayays'nu
אתם הִתְגַּיַּיסְתֶּם הִתְגַּיַּסְתֶּם
hit'gayays'tem
הם הִתְגַּיְּיסוּ הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeyssu
אתן הִתְגַּיַּיסְתֶּן הִתְגַּיַּסְתֶּן
hit'gayays'tenn
הן הִתְגַּיְּיסוּ הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeyssu

Future

אני אֶתְגַּיֵּיס אֶתְגַּיֵּס
et'gayeys

Masc.

אתה תִּתְגַּיֵּיס תִּתְגַּיֵּס
tit'gayeys
הוא יִתְגַּיֵּיס יִתְגַּיֵּס
yit'gayeys

Fem.

את תִּתְגַּיְּיסִי תִּתְגַּיְּסִי
tit'gayeyssi
היא תִּתְגַּיֵּיס תִּתְגַּיֵּס
tit'gayeys
אנחנו נִתְגַּיֵּיס נִתְגַּיֵּס
nit'gayeys
אתם תִּתְגַּיְּיסוּ תִּתְגַּיְּסוּ
tit'gayeyssu
הם יִתְגַּיְּיסוּ יִתְגַּיְּסוּ
yit'gayeyssu
אתן תִּתְגַּיֵּיסְנָה תִּתְגַּיְּסוּ
tit'gayeys'nah
הן תִּתְגַּיֵּיסְנָה יִתְגַּיְּסוּ
tit'gayeys'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְגַּיֵּיס הִתְגַּיֵּס
hit'gayeys
אתם הִתְגַּיְּיסוּ הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeyssu

Fem.

את הִתְגַּיְּיסִי הִתְגַּיְּסִי
hit'gayeyssi
אתן הִתְגַּיֵּיסְנָה הִתְגַּיְּסוּ
hit'gayeys'nah