לְהִתְגַּיֵּיר (lehit'gayeyr) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְגַּיֵּר לְהִתְגַּיֵּיר - מִתְגַּיֵּיר [ lehit'gayeyr - mit'gayeyr ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּיֵּיר מִתְגַּיֵּר
mit'gayeyr
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּיְּירִים מִתְגַּיְּרִים
mit'gayeyrim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּיֶּירֶת מִתְגַּיֶּרֶת
mit'gayeyrett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּיְּירוֹת מִתְגַּיְּרוֹת
mit'gayeyrott

Past

אני הִתְגַּיַּירְתִּי הִתְגַּיַּרְתִּי
hit'gayayr'ti

Masc.

אתה הִתְגַּיַּירְתָּ הִתְגַּיַּרְתָּ
hit'gayayr'ta
הוא הִתְגַּיֵּיר הִתְגַּיֵּר
hit'gayeyr

Fem.

את הִתְגַּיַּירְתְּ הִתְגַּיַּרְתְּ
hit'gayayr'te
היא הִתְגַּיְּירָה הִתְגַּיְּרָה
hit'gayeyrah
אנחנו הִתְגַּיַּירְנוּ הִתְגַּיַּרְנוּ
hit'gayayr'nu
אתם הִתְגַּיַּירְתֶּם הִתְגַּיַּרְתֶּם
hit'gayayr'tem
הם הִתְגַּיְּירוּ הִתְגַּיְּרוּ
hit'gayeyru
אתן הִתְגַּיַּירְתֶּן הִתְגַּיַּרְתֶּן
hit'gayayr'tenn
הן הִתְגַּיְּירוּ הִתְגַּיְּרוּ
hit'gayeyru

Future

אני אֶתְגַּיֵּיר אֶתְגַּיֵּר
et'gayeyr

Masc.

אתה תִּתְגַּיֵּיר תִּתְגַּיֵּר
tit'gayeyr
הוא יִתְגַּיֵּיר יִתְגַּיֵּר
yit'gayeyr

Fem.

את תִּתְגַּיְּירִי תִּתְגַּיְּרִי
tit'gayeyri
היא תִּתְגַּיֵּיר תִּתְגַּיֵּר
tit'gayeyr
אנחנו נִתְגַּיֵּיר נִתְגַּיֵּר
nit'gayeyr
אתם תִּתְגַּיְּירוּ תִּתְגַּיְּרוּ
tit'gayeyru
הם יִתְגַּיְּירוּ יִתְגַּיְּרוּ
yit'gayeyru
אתן תִּתְגַּיְּירוּ תִּתְגַּיְּרוּ
tit'gayeyru
הן תִּתְגַּיֵּירְנָה תִּתְגַּיֵּרְנָה
tit'gayeyr'nah

Imperative

Masc.

אתה הִתְגַּיֵּיר הִתְגַּיֵּר
hit'gayeyr
אתם הִתְגַּיְּירוּ הִתְגַּיְּרוּ
hit'gayeyru

Fem.

את הִתְגַּיְּירִי הִתְגַּיְּרִי
hit'gayeyri
אתן הִתְגַּיְּירוּ הִתְגַּיְּרוּ
hit'gayeyru