לְהִתְגַּלֵּם (lehit'galem) verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְגַּלֵּם - מִתְגַּלֵּם [ lehit'galem - mit'galem ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּלֵּם
mit'galem
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּלְּמִים
mit'galemim

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּלֶּמֶת
mit'galemett
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּלְּמוֹת
mit'galemott

Past

hit'galam'ti

Masc.

hit'galam'ta
hit'galem

Fem.

hit'galam'te
hit'galemah
hit'galam'nu
hit'galam'tem
hit'galemu
hit'galam'tenn
hit'galemu

Future

et'galem

Masc.

tit'galem
yit'galem

Fem.

tit'galem
nit'galem
tit'galemu
yit'galemu
tit'galem'nah

Imperative

Masc.

hit'galem
hit'galemu

Fem.

hit'galemi
hit'galem'nah