לְהִתְגַּלֵּץ' (lehit'galets') verb conjugation in Hebrew

Flag לְהִתְגַּלֵּץ' - מִתְגַּלֵּץ' [ lehit'galets' - mit'galets' ]

Present

Masc.

אני/אתה/הוא מִתְגַּלֵּץ'
mit'galets'
אנחנו/אתם/הן מִתְגַּלְּצִ'ים
mit'galetsi'ym

Fem.

אני/את/היא מִתְגַּלֶּצֶ'ת
mit'galetse'tt
אנחנו/אתן/הן מִתְגַּלְּצ'וֹת
mit'galets'ott

Past

hit'galatse'ti

Masc.

hit'galatse'ta
hit'galets'

Fem.

hit'galatse'te
hit'galetsa'h
hit'galatse'nu
hit'galatse'tem
hit'galets'u
hit'galatse'tenn
hit'galets'u

Future

et'galets'

Masc.

tit'galets'
yit'galets'

Fem.

tit'galetsi'y
tit'galets'
nit'galets'
tit'galets'u
yit'galets'u
tit'galets'u
yit'galets'u

Imperative

Masc.

hit'galets'
hit'galets'u

Fem.

hit'galetsi'y
hit'galets'u